Příčiny duševní choroby

Jaké jsou příčiny duševních nemocí? I když přesná příčina většinu duševních chorob není znám, je jasné, prostřednictvím výzkumu, že mnohé z těchto podmínek, jsou způsobeny kombinací biologických, psychologických a environmentálních faktorů.

Některé duševní choroby jsou spojeny s abnormální funkcí buněčných obvodů nervových nebo drah, které spojují jednotlivé oblastech mozku. Nervové buňky v rámci těchto mozkových obvodů komunikovat prostřednictvím chemické látky zvané neurotransmitery. “Ladění” tyto chemické látky – pomocí léků, psychoterapie nebo jiných lékařských procedur – může pomoci běžet efektivněji mozkové okruhy. Kromě toho, poruchy nebo poškození určitých oblastí mozku, byly rovněž spojeny s některými duševních poruch.

Další biologické faktory, které mohou být zapojeny do rozvoje duševních nemocí zahrnují

to nový e-mailový sérii na diagnostiku, léčbu a žít s záchvatovité přejídání