Jak pomocné látky fungují?

Kredit: National Cancer Institute

Vědci zjistili, že mnoho vakcinační adjuvans práci vyvolání dříve, vrozené imunitní odpovědi. Od poloviny 1990, vědci také mnoho nových objevů v oblasti přirozené imunity. Tyto kroky vedly k identifikaci mnoha slibných adjuvantní kandidátů.

V některých případech, vědci identifikovali molekuly na vrozených imunitních buněk, které pomocné látky cíl, a tato interakce může představovat pro adjuvantní aktivitu. Avšak molekulární mechanismy, na nichž se zakládá aktivitu mnoha pomocných látek jsou jen částečně pochopil. Výzkumní pracovníci se shodují, že pomocné látky pomoci přímé jednotlivé typy imunitních odpovědí, nábor specifické populace imunitních buněk, a hrají roli ve schopnosti vrozených imunitních buněk do tvaru adaptivní imunitní odpověď (T a B buňky). Pomocné látky fungují prostřednictvím celé řady mechanismů. Pro lepší porozumění, jak pomocné práce stimulovat odezvu zejména imunitní bude hrát důležitou úlohu při vývoji nových a zlepšených vakcín.