dětství měkkých tkání ošetření sarkom (pdqто): Léčba [] -treatment nově diagnostikované v dětství sarkom měkkých tkání

Adipocytic Nádory

Prevence rakoviny je akce učiněná s cílem snížit riziko vzniku rakoviny. O prevenci rakoviny, počet nových případů rakoviny ve skupině nebo populaci se snižuje. Doufejme, že to snížit počet úmrtí způsobených rakovinou; Chcete-li zabránit nové rakoviny spouštění, vědci se podívat na rizikové faktory a ochrannými faktory. Cokoliv, co zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny, se nazývá rizikový faktor rakoviny, něco, co snižuje vaše šance na vzniku rakoviny, se nazývá rakovinu ochranný …

Liposarkom je vzácný u pediatrické populace. V přehledu 182 dětských pacientů s dospělými typu zhoubných nádorů, pouze 14 mělo diagnózu liposarkomem. [1] Jedna retrospektivní studie určila 34 pacientů mladších 22 let od roku 1960 do roku 2011. [2] Tam byl zhruba stejný počet samců a pacientky a střední věk byl 18 let. V mezinárodním klinickopatologické přezkoumání, byly hlášeny charakteristika 82 případů dětské liposarkomem. Střední věk byl 15,5 let a ženy byly častěji postiženy [3]. V obou zprávách, velká většina pacientů měla myxoidním liposarkomem.

Liposarkomů lze zhruba rozdělit do následujících čtyř velkých skupin

Velká většina liposarkomů u pediatrické a adolescentů věkové rozpětí jsou nízkého stupně. Myxoidním liposarkom je obvykle nízkého stupně. Pleomorfní liposarkom je typicky vysoce kvalitní a mnohem větší pravděpodobnost vzniku metastáz. Metastázy do lymfatických uzlin je velmi neobvyklé, a velká většina metastáz jsou plicní. Nádory vznikající na periferii jsou více pravděpodobné, že bude low grade a myxoidním. Nádory vznikající centrálně mají větší šanci být vysoce kvalitní, pleomorfní, které jsou přítomné s metastázami nebo se obnoví s metastázami.

Zacházení

Operace je nejdůležitější pro léčbu liposarkom. Po chirurgické resekci myxoidním liposarkomem, event-free survival (EFS) a celkové přežití (OS) jsou zhruba 90%. Lokální recidivy byly pozorovány a jsou řízeny s druhým resekci nádoru. Vyšší stupeň nebo ústřední nádory jsou spojeny s výrazně vyšším rizikem smrti. V retrospektivní přezkoumání, 5-leté přežití pro centrální nádorů byla 42%. V mezinárodní kontrole, sedm z deseti pacientů s pleomorfickým myxoidním liposarkomem zemřel kvůli své nemoci. [3] Je-li počáteční chirurgie je neúplná, je třeba re-excise provedl, aby se dosáhlo široký prostor pro resekce. Existují zprávy o používání chemoterapie pro snížení velikosti liposarkomem před operací s cílem usnadnit úplné resekci, a to zejména v centrálních nádorů. [4, 5] Role adjuvantní chemoterapie pro liposarkomem je špatně definován. Se nezdá, že je potřeba žádného adjuvantní terapie zcela resekované myxoidní liposarkom. I s použitím adjuvantní chemoterapie, přežití pleomorfní liposarkomem stále nedostatečná. [6]